Nyhedsbrevet

Når dine gæster bestiller billetter online på din hjemmeside opsamles deres e-mailadresser, mobilnumre og deres 'købsadfærd' i systemet - hvilke filmgenrer ser gæsten, hvilke musikgenrer hører gæsten, etc. (dataene er ikke tilgængelige med mindre gæsten accepterer at de bruges).

Samtidig ligger repertoire-informationer, eventomtaler, etc. I forvejen i Integra.

Dette betyder i praksis at Integra har alle relevante informationer for at kunne komponere dit nyhedsbrev. Alt du skal gøre er at vælge hvilke målgrupper du ønsker at udsende til samt hvilke kategorier af information du ønsker inkluderet - og måske tilføje din egen indledning til nyhedsbrevet som en 'personlig' hilsen til modtageren.

Klik 'send' og dine gæster har modtaget et flot nyhedsbrev med relevant indhold. Og naturligvis kan gæsten klikke sig direkte fra spilletiderne i nyhedsbrevet ind på hjemmesiden og blot klikke på de ønskede pladser. Nemmere kan online booking ikke laves.

Vi gennemførte en brugerundersøgelse blandt 2.000 brugere af Integra-drevne biografer. 93% af respondenterne angav at de læste nyhedsbrevet 'ofte' eller 'hver gang det udsendes'. 97% angav at de fandt nyhedsbrevet 'godt' eller 'meget godt'.

Som kuriosum kan nævnes at f.eks. biografen i Slagelse har mere end 15.000 faste modtagere af nyhedsbrevet i systemet.

Har du behov for at kommunikere hurtigt til dine gæster - aflysning af et event, et aktuelt tilbud, el. lign. kan du også udsende nyhedsbreve som sms'er - her er mulighederne for så vidt angår indhold naturligvis mere begrænsede.

Læs også om storskærmsstyring

Tilbage til oversigten

Kontakt


1StepAhead ApS
Algade 68C, 2.
DK-5500 Middelfart
Tlf.: 70 23 00 49
kontakt@1stepahead.dk hep

Support


Alle ugens dage fra 9.00 - 21.00
Hotline tlf.: 70 23 00 49

Download

Læs mere om 1StepAhead og billetsystemet Integras funktioner, struktur og sikkerhed i nedenstående pdf'er. Her finder du også materiale om vores biografhjemmeside.

Billetsystemet, Integra (pdf)

Biografhjemmesiden, Phoenix (pdf)

Salgsterminal, biografer (pdf)

Kontakt os

Udfyld alle felter – så kontakter vi dig!