Vagtplanstyring

Integra systemet kan helt eller delvist automatisere din vagtplan.

Er din virkelighed den at du ved at du skal have et personale på plads på et vist tidspunkt relativt til hvornår dit event er programsat - og ved du hvor mange og med hvilke kvalifikationer - så indlæg det i Integra.

Når du endvidere har oprettet alle dine medarbejdere i systemet med angivelse af hvilke kvalifikationer de besidder - så er Integra klar til at tage over.

Systemet kan udarbejde et forslag over kommende perioders vagtplan - systemet kender jo dit repertoire for perioden - du kan acceptere forslaget eller redigere det. Når du er tilfreds med planen som den ser ud kan du bede systemet udsende planen til personalet.

Personalet kan løbende holde styr på egne vagter, etc. via din hjemmeside.

Ønsker en medarbejder at bytte en vagt tilkendegives dette på din hjemmeside og der udsendes til de medarbejdere der ikke har vagt samtidig - og som besidder den fornødne kompetence - en sms om at 'Thomas ønsker at bytte sin vagt onsdag kl. 21:00'.

Er Lars frisk på at tage vagten returnerer han sms'en med teksten 'OK' og vagten er byttet. Svarer andre senere ligeledes 'OK' kvitterer systemet med besked om at 'Lars har taget vagten'.

Naturligvis holder systemet ligeledes styr på timeregnskabet.

Endvidere fungerer systemet som elektronisk opslagstavle til kommunikation til udvalgte medarbejdere eller medarbejdergrupper eller til kommunikation fra medarbejder til chef.

Læs også om integration med eksterne partnere

Tilbage til oversigten

Kontakt


1StepAhead ApS
Algade 68C, 2.
DK-5500 Middelfart
Tlf.: 70 23 00 49
kontakt@1stepahead.dk hep

Support


Alle ugens dage fra 9.00 - 21.00
Hotline tlf.: 70 23 00 49

Download

Læs mere om 1StepAhead og billetsystemet Integras funktioner, struktur og sikkerhed i nedenstående pdf'er. Her finder du også materiale om vores biografhjemmeside.

Billetsystemet, Integra (pdf)

Biografhjemmesiden, Phoenix (pdf)

Salgsterminal, biografer (pdf)

Kontakt os

Udfyld alle felter – så kontakter vi dig!